Prywatny detektyw – obsługa prawna | KAMELEON: Gorzów Wlkp.
Kameleon biuro detektywistyczne

Strona główna |

Usługi detektywistyczne

|

Badania DNA | Obsługa prawna | Dyskretny Monitoring | Kontakt

 

Prywatny detektyw


Obsługa prawna


Biuro Detektywistyczne KAMELEON, w ramach świadczonych usług detektywistycznych, aktywnie współpracuje z Kancelarią Prawną, która skupia radców prawnych i adwokatów.

Biuro Detektywistyczne zbiera materiały dowodowe, które są następnie wykorzystywane w prowadzanych przez Kancelarię sprawach. Toczą się one zarówno przed Sądami wszystkich instancji, jak i przed organami administracji oraz urzędami.

Państwo zgłaszają się do nas ze swoim problemem, a my oferujemy kompleksowe podejście do sprawy, dążąc do jej rozwiązania w satysfakcjonujący sposób. Już od momentu przyjęcia zgłoszenia, obdarzamy Państwa wszechstronną opieką detektywistyczną oraz prawną.

W ramach współpracy na linii Biuro-Kancelaria, zapewniamy wsparcie profesjonalnego prawnika, w szczególności w zakresie:

 • prawa rodzinnego: pozew o rozwód, ustalenie ojcostwa, alimenty, separacje, znoszenie wspólności majątkowej między małżonkami, wniosek o ubezwłasnowolnienie, wniosek o uznanie za zmarłego, ustalenie kontaktów z dzieckiem, sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej,
 • prawa spadkowego: stwierdzenie nabycia spadku, zabezpieczenie masy spadkowej, podział spadku, wykonanie zapisu, sprawy o zachowek,
 • prawa rzeczowego: wszelkie spory dotyczące prawa własności, ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnych oraz sprawy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych, sprawy gospodarcze: postępowania o zapłatę, rozliczenia między wspólnikami, sprawy związane z wykorzystaniem weksli,
 • sprawy z zakresu prawa pracy: o przywrócenie do pracy, zwolnienia dyscyplinarne, odwołania od wypowiedzenia, odszkodowania,
 • sprawy karne: reprezentowanie w toku postępowania przygotowawczego (przed prokuraturą), obrona w sprawach karnych, udział w posiedzeniach aresztowych, zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa,
 • sprawy administracyjne: odwołania od decyzji, wnioski o wszczęcie postępowania administracyjnego, wnioski o udzielenie wglądu do akt spraw, pomoc w prowadzeniu sprawy przed wszelkimi organami administracji, skargi do WSA i NSA,
 • prawo wspólnotowe: skargi do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
Ponadto:
 • pomoc w opracowaniu wymaganych w toku postępowania pism procesowych,
 • przygotowywanie wzorów umów i oświadczeń,
 • zabezpieczanie kontraktów,
 • windykacja płatności na etapach przedsądowym oraz sądowym,
 • pomoc we wnoszeniu środków odwoławczych, typu: odwołania, zażalenia, sprzeciwy, apelacje, skargi kasacyjne i In.

 

Badnia DNA Szczecin

 


KAMELEON Sp. Z O.O.
ul. Herberta 1
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. kom. 513 473 140
E-mail: biuro@kameleonservice.pl 
Informujemy, że strona korzysta 
z plików cookies - zapoznaj się z
polityką prywatności.
stat4u

Budowa stron internetowych i aktualizacja stron www: www.intermicro.com & projektowanie logo folderów i ulotek www.myvisions.pl